کد مطلب: 77263 تعداد بازدید: ۶۳

طی تفاهمنامه با اداره کل ارشاد اسلامی مازندران صورت گرفت:

فعالیت طلاب حوزه علمیه خواهران مازندران درکانون های فرهنگی هنری مساجد

سه شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۷:۱۳
تفاهم نامه حوزه علمیه خواهران مازندران و کانون فرهنگی هنری مساجد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، برای فعالیت خواهران طلبه در این کانونها در ماه رمضان امضا شد.

مدیرکل ارشاد اسلامی مازندران در نشست با مسئولین فرهنگی حوزه علمیه خواهران مازندران و اداره کل ارشاد استان بیان کرد: کانون فرهنگی هنری مساجد، رسالت گسترش فرهنگ دینی و جذب نوجوانان و جوانان را دارد که در حال حاضر در استان حدود 2 هزار کانون داریم که از ظرفیت آنها در بخشهای مختلف استفاده می کنیم.
وی افزود: حوزه علمیه خواهران مازندران ظرفیت خیلی خوبی است که باید از توانمندی های خواهران طلبه در جهت اهداف این کانونها که همان ترویج آئین ها و ارزشهای دینی در جامعه به خصوص در  بین نوجوانان و جوانان است به بهترین نحو ممکن استفاده شود.
وی تاکید کرد: هدف از برگزاری این نشست، همکاری دو نهاد جهت ارتقا فرهنگ دینی و اجتماعی خواهران عضو کانون های مساجد استان در قالب سبک زندگی اسلامی است.
مدیر کانون فرهنگی هنری مساجد مازندران گفت: برای شروع همکاری مشترک بین او نهاد فرهنگی، 40 کانون مساجد برای این فعالیت در نظر گرفته شده است که به برکت ماه مبارک رمضان در این ایام، در هر کانون، ده جلسه سبک زندگی اسلامی با مربیگری خواهران اعزامی از حوزه علمیه  خواهران مازندران برگزار می شود.
خانم فتحی معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران مازندران نیز در ادامه این نشست بیان کرد:  با توجه به این که سیاست و رسالت حوزه علمیه خواهران همکاری با همه نهادهای کشور در جهت تقویت نظام اسلامی است؛ لذا ما آمادگی کامل برای هر نوع همکاری در جهت هم افزائی با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و کانون فرهنگی هنری مساجد مازندران در راستای توسعه و تریج فرهنگ و ارزشهای اسلامی داریم.
وی اضافه کرد: حوزه علمیه خواهران مازندران طبق این توافهم نامه، اسامی مربیان و اساتید حائز شرایط را جهت امر تبلیغ و مشاوره با محوریت سبک زندگی دینی به کانون فرهنگی هنری مساجد استان ارسال می کند.
وی تصریح کرد: مدیران این 40 کانون باید نهایت همکاری را با خواهران طلبه در جهت  برگزاری دوره سبک زندگی اسلامی انجام داده و گزارش و بازخورد این فعالیتها را به کانون فرهنگی هنری استان و حوزه علمیه خواهران مازندران ارسال کنند.
معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران مازندران خاطر نشان کرد: جهت همکاری بیشتر بین این دو نهاد فرهنگی، باید پیش نویس توافق نامه همکاری مستمر توسط نمایندگان فرهنگی حوزه علمیه خواهران و کانون فرهنگی هنری مساجد استان تنظیم تا پس از تائید مدیران کل ارشاد و حوزه علمیه خواهران مازندران اجرائی شود.