کد مطلب: 71564 تعداد بازدید: ۱۰۴

برگزاری کارگاه رفع اشکال جهت تدوین تحقیق گروهی رشد 7 در مدرسه علمیه ریحانه الرسول نکا

یکشنبه ۲۳ دى ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۹:۱۱
کارگاه رفع اشکال ویژه گروه پژوهشی رشد با حضور دبیران و اعضای گروه های رشد، در مدرسه علمیه ریحانه الرسول (س) نکا برگزار شد.

آقای خوشه چرخ استاد حوزه در ابتدا، ضمن پاسخ گویی به اشکالات از سوی دبیران گروه ها، به بیان نکات ضروری تحقیق میدانی، از جمله؛ اصول کلی تهیه و تنظیم پرسشنامه با توجه به ویژگی های آن و نحوه طراحی پرسش نامه از جمله؛ هدفمند، کوتاه و جذاب بودن، جهت دار بودن محتوای سوالات و ترتیب از ساده به پیچیده و... پرداخته اند. و این که از طریق این سوالات می توان علائق، نگرش و عقاید فرد را با توجه به  شرایط سیاسی-اجتماعی و... مورد ارزیابی قرار داد، اگرچه به پرسش نامه به عنوان یک منبع کامل اطلاع رسانی، نمی توان اکتفا کرد بلکه بهتر است ترکیبی (پرسش نامه و مصاحبه) کار شود.
وی افزود: استاد از دیگر ابزارهای جمع آوری اطلاعات را، مصاحبه دانستند. که به صورت حضوری با فرد مصاحبه شونده انجام می گیرد، برای این امر رعایت نکاتی در مصاحبه ضروری می باشد از جمله؛ ایجاد جو دوستانه، نظم در ارائه سوال ها، نشان ندادن عکس العمل به پاسخ های آزمودنی و توجه و علاقه مصاحبه گر.
ایشان در ادامه خاطر نشان کردند: در این جلسه استاد به تفاوت میان مصاحبه با پرسش نامه پر داختند؛ به این صورت که مصاحبه برای برطرف کردن ابهام موجود در پاسخ، انعطاف پذیری بیشتری دارد، اما در پرسش نامه یک مهلت جواب بیشتر وجود ندارد. مصاحبه اطلاعات کامل تری را برای مصاحبه گر به همراه دارد و در مقایسه با پرسش نامه نیاز به زمان و هزینه بیشتری دارد.