کد مطلب: 61641 تعداد بازدید: ۱۰۸

در مدرسه علمیه خواهران الزهرا ساری مطرح شد:

سرمایه گذاری کلان دشمن برای تضعیف اعتقادات مردم ایران

یکشنبه ۳ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۴۴:۳۲
استکبار جهانی با در دست داشت رسانه و امکانات فناوری اطلاعات با مطرح کردن شعارهایی از جمله حجاب اجباری در پی سست نمودن اعتقادات دینی مردم است.

خانم صفری استاد دانشگاه در نشست مدرسه علمیه خواهران الزهرا(س) ساری بیان کرد: دین مبین اسلام با تلاش پیامبران و امامان معصوم و مجاهدت علما و شهدا به ما رسیده  است؛ لذا ما درقبال تعالیم و ارزشهای الهی نسبت به خود و مسئول هستیم.
وی افزود : ما در حال حاضر در انقلاب امام زمان(عج) قرار و در شرایط انتظار قرار داریم؛ لذا باید خود را رشد داده و بسازیم تا در مسیر دین درست گام برداشته و موجب هدایت دیگران شویم.
 این کارشناس دینی ادامه داد: شما طلاب در مسیری هستید که موفقیت و شکستتان به پای دین تمام می شود؛ زیرا در نظردیگران الگو هستید؛ لذا باید طوری رفتار و اعمال شما در جامعه نمود پیدا کند که موجب دین گریزی دیگران نشوید.
 وی در ادامه با اشاره به وظایف سنگین طلاب در این عرصه تصریح کرد: استکبار جهانی با در دست داشت رسانه و امکانات فناوری اطلاعات در پی تبلیغ اهداف خود بوده و با مطرح کردن شعارهایی از جمله حجاب اجباری در پی سست نمودن اعتقادات دینی مردم بوده و مسئله ای را مورد هدف قرار داده که پشت آن یک مکتب و ایدئولوژی است.
صفری اعلام کرد: اگر ما در اعتقاداتمان محکم نبوده، ضعیف عمل کرده و یا شیوه های صحیح تبلیغ را درست ندانیم؛ دشمن متعرض چادر ، حجاب و ارزشهای دینی و بومی ما خواهد شد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: ما به عنوان ادامه دهندگان راه انبیا باید همانند پیامبران رهبر و راهنمای مردم در این جهالت مدرن امروزی باشیم.