کد مطلب: 61593 تعداد بازدید: ۸۴

در کرسی آزاد اندیشی مرکز تخصصی حوزوی ریحانه الرسول جویبار بررسی شد:

حجاب قبل از بلوغ

شنبه ۲ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۳۹:۲۷
کرسی آزاد اندیشی با موضوع "حجاب قبل از بلوغ" در مرکز تخصصی حوزوی تفسیر و علوم قرآنی ریحانه الرسول(س) جویبار برگزار شد.

خانم بازیانی کارشناس فرهنگی و ارائه کننده بحث در این برنامه با بیان اینکه بحث پوشش از مباحثی است که از ابتدای خلقت آفرینش بوده،  بیان کرد: دیدگاه مستقل و مستقیمی مبنی بر اینکه اشاره به حجاب قبل از بلوغ شده باشد، نداریم لذا مراجع دینی معتقدند اصل پوشش از زمان تکلیف آغاز می شود.
وی تصریح کرد: آموزش اعتقادات به صورت غیر مستقیم در دین ما از سه سالگی مطرح شده است، بنابراین ضروریست که خانواده ها در بحث پوشش دختران سهل انگار نبوده و آموزش حجاب را تا بلوغ به تاخیر نیندازند.
خانم خورشیدی منتقد بحث با استناد به این که عفاف مقدم برحجاب است، افزود: از همان ابتدای تربیت اگر زمینه عفاف جاری شود، حجاب هم به همراه آن می آید و حفظ عفاف فرزند، زمینه را برای حفظ حجاب وی فراهم می آورد و اگر حجاب را بدون پرداختن و تقویت عفاف در فرزندان ایجاد کنیم به محدودیت های رفتاری فرزندان منجر می شود که رشد و شکوفایی آنها را با آسیب همراه می نماید.
استاد رمضانیا داور این کرسی ضمن بیان اینکه حجاب قبل از بلوغ میزان و حدی دارد که خانواده ها باید آنرا در نظر بگیرند، تاکید کرد: ایجاد پوشش باید طبق علاقه مندی های فرزند تنظیم شده و لوازمی دارد که باید کامل بوده تا به نتیجه مطلوب ختم شود؛
وی در پایان با اشاره به اینکه  هزینه ای که خانواده  برای پوشش فرزندان متقبل می شود، به نتیجه مطلوب ختم می شود خاطر نشان کرد: اگرخانواده خوب عمل کند و مادر به عنوان عنصر اصلی رفتار و گفتارش هماهنگ باشد  فرزندانشان در اجتماع رنگ نمی گیرند  ودر مقابل پوشش و حجاب مقاومت نمی کنند.