کد مطلب: 61003 تعداد بازدید: ۸۸

در مدرسه علمیه خواهران شهید مطهری تنکابن بررسی شد:

آسیب های رابطه شاگرد و استاد، در حوزه های علمیه

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۴۵:۰۳
نشستی کرسی آزاد اندیشی با موضوع " بررسی آسیب های رابطه شاگرد و استاد، در حوزه های علمیه" در مدرسه علمیه شهید مطهری(ره)تنکابن برگزار شد.

خانم شریفی استاد ارائه کننده بحث طی اظهاراتی با نقل روایتی از امیرمومنین(ع) بیان کرد: شخصی که در مقام هدایت و آموزش دیگران قرار می گیرد، باید پیش از آموختن به دیگران، خویشتن خویش را پالایش روحی نموده و عملکرد رفتاری وی با عملکرد گفتاری اش مطابقت داشته باشد. یعنی باید آن چه را که استاد بر لسان جاری می نماید، بر کردار و رفتارش نمایان و مشهود باشد؛ چرا که در غیر این صورت، سخن استاد  تاثیر گذار نخواهد بود.
وی افزود: وظیفه استاد، تنها آموزش کتب درسی حوزه نیست؛ بلکه باید قدرت اثر گذاری مستقیم روی شاگرد را داشته باشد؛ چرا که یکی از مهمترین وظایف استاد، آموزش مهارت های زندگی و همچنین آموزش تهذیب نفس است
وی ادامه داد: زمینه علم آموزی برای طلاب در مکان هایی غیر از حوزه هم امکان پذیر است؛ اما هدف از تحصیل در حوزه در مرتبه اول تهذیب نفس است؛ لذا طهارت روح  طلبه بسیار حائز اهمیت است که استاد حوزه ، خود باید در مرتبه عالی تر باشد تا بتواند طلبه را در مسیر تربیت معنوی قراردهد.
خانم مقیمیان استاد منتقد با نقل روایتی از حضرت رسول الله(ص) تصریح کرد: دانش را فرا گرفته و همراه آن آرامش و وقار را نیز آموخته و در برابر آن کس که از او می آموزید، فروتن باشید.
وی  در ادامه با اشاره به نکاتی که شاگرد در مقابل استاد ملزم به رعایت آن است، گفت:. از مهمترین آن آداب ، این است که شاگرد در محضر استاد بی دلیل سخن نگفته، بدون کسب اجازه لب به سخن نگشاید؛ تبسم شاگرد در مقابل استاد هم باید بدون هر نوع صدایی بوده، در غیاب استاد، از نام ایشان با عظمت یاد شود.
وی ادامه داد: شاگرد به جهت این که از علم با برکت بهره مند گردد، باید تمام شئونات شاگردی را در نهایت شایستگی رعایت نماید تا در مسیر کمال نهایی و واقعی قرار گیرد.
خانم طبری مدیر مدرسه علمیه خواهران و استاد داور  این کرسی ضمن پاسخ گویی به سئوالات طلاب و جمع بندی مطالب بیان کرد: رابطه استاد و شاگردی ، رابطه ای دو جانبه است که هم استاد در مقام استادی باید به وظایف و عملکرد خود مطلع بوده و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر طلاب اثرات معنوی داشته باشد و همچنین طلبه در جایگاه طلبگی باید به موارد زی طلبگی آگاه باشد.
وی اضافه کرد: در روایات آمده که حق استاد بر شاگرد بسیار زیاد است و شاگرد باید برای کمال و پیشرفت به آن عمل کند؛ که امام سجاد(علیه السلام) در این زمینه فرموده اند: «حق کسی که به تو علم یاد می دهد این است که وی را اکرام کنی و بزرگش بداری. » همچنین ا ز عواقب بی احترامی به استاد این است که عمر را بی برکت و انسان را بی توفیق می کند.