کد مطلب: 60425 تعداد بازدید: ۱۰۴

برگزاری کارگاه منبع شناسی در مدرسه علمیه خواهران امام حسین چالوس

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۰۵:۱۳
کارگاه منبع شناسی در مدرسه علمیه خواهران امام حسین(ع) چالوس برگزار شد

آقای تقی پور کارشناس پژوهش در این نشست بیان کرد: طلاب رسالت و وظایفی از جمله تبلیغ، تحقیق و پژوهش، ترویج و توسعه دارند
وی گفت: تبلیغ یک طلبه تنها به صورت گفتاری نمی باشد؛ بلکه این امر به صورت رفتاری ونوشتاری تاثیر گذاری بیشتری دارد.
لازم به ذکر است در این کارگاه به موضوعاتی از جمله منبع شناسی و مرجع شناسی، مهارت اعتبار یابی منابع، مهارت کسب اطلاعات دایره المعارفی، کتابشناسی توصیفی و عمومی، مهارت معجم شناسی لفظی و موضوعی پرداخته شد.