کد مطلب: 59688 تعداد بازدید: ۵۳

در نشست مرکز تخصصی حوزوی ریحانه الرسول جویبار بررسی شد:

سیر نزولی آیات حجاب و عفاف در قرآن

شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۲۳:۴۲
نشست علمی - پژوهشی با عنوان" بررسی سیر نزولی آیات حجاب و عفاف در قرآن" در مرکز تخصصی حوزوی تفسیر و علوم قرآنی ریحانه الرسول (س) جویبار برگزار گردید.

آقای شریفی استاد حوزه در این نشست با بیان اینکه عفاف یک اصل قرآنی است، اظهار کرد: حجاب یک بخش کوچکی از عفاف بوده و همه عفاف حجاب نیست، و قرآن نیز در این خصوص سفارش و تاکید نموده است.
وی تصریح کرد: رابطه حجاب و عفاف، رابطه ی ایمان و عمل صالح است و ایمان عمل صالح را بوجود می آورد، چنان که عفاف مولد حجاب و حجاب نیز نمایانگر عفاف است.
استاد حوزه مازندران سیرنزول آیات حجاب را در پنج گروه  تشریح و  تصریح کرد : قرآن از ابتدا ، برتری حجاب و پوشش لباس را به عنوان تمدن انسانی معرفی کرد.
وی در پایان خطاب حجاب در قرآن را  شامل مردان و هم زنان دانست و تاکید کرد: زنان در صورت التزام به حضور در اجتماع  با رعایت حریم  می توانند درجامعه حضور داشته باشند؛ البته حفظ حریم باید طرفینی بوده و شان نزول آیات قرآن، مانع از عمومیت نزول نیست.