کد مطلب: 59063 تعداد بازدید: ۱۰۹

در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهراتنکابن بررسی شد:

چرایی کمک و همیاری ایران به کشورهای منطقه

دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۰۰:۰۰
کرسی آزاد اندیشی "چرایی کمک و همیاری ایران به کشورهای منطقه" در مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا(س) شیرود تنکابن برگزار شد.

آقای حسین سلمی استاد ارائه کننده بحث در این نشست بیان کرد: آمریکا دشمن اصلی ایران واسلام بوده و تمام تلاش خود را می کند تا از طرق مختلف مانند گردهمایی درکشورهای منطقه بر ضد ایران، تشکیل گروهکهای تروریستی دشمنی خودر را نشان دهد؛ لذا ضروری است ایران به خاطر حفظ امنیت داخلی  وثبات منطقه، وارد کار شود؛ زیرا این حمایت از کشورهای همسوی منطقه، به نفع ملتهای اسلامی است.

وی افزود: وجود اماکن مذهبی و بقاع متبرکه ائمه معصومین(علیهم السلام)در این کشورها، حس همدوستی و حمایت از مظلوم، عدم پرورش تروریسم و منافقین دراین مناطق، جلوگیری از مداخله استعمارگران وقصد چپاول انرژی های منطقه  را می توان از مهمترین دلایل حمایت ایران از کشورهای منطقه برشمرد.

اکبر سلیمی استاد داور این کرسی در ادامه به جمع بندی مباحث مطرح شده پرداخته و تصریح کرد: ایران برای ایجاد امنیت ملی باید در منطقه حضور داشته باشد؛ چرا که استعمارگران و چپاولگران برای رسیدن به کشور ایران از کشورهای اطراف ما شروع به فعالیت کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: برای اینکه دشمن وارد سرزمین ما نشود، باید با آنان در کشورهای دیگر بجنگیم؛ همچنین این کمک و همیاری به مظلومین و نیازمندان در کتاب اسلامی و متون دینی ما نیز ذکر شده است.