کد مطلب: 53442 تعداد بازدید: ۱۳۵

مدیرحوزه علمیه خواهران مازندران:

وحدت حوزه و دانشگاه سبب ارتقاء جامعه بشری می شود

شنبه ۲ دى ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۴۹:۵۵
وحدت حوزه و دانشگاه به معنای ادغام و تلفیق این دو نهاد مقدس نمی باشد؛ بلکه ایجاد تعامل منطقی بین حوزه و دانشگاه و همچنین هم افزائی علمی و بهره مندی از ظرفیتها و منابع انسانی یکدیگر در جهت ارتقاء جامعه بشری در بخشهای مادی و معنوی است.

حجت الاسلام علی غفاری مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران در نشست با برخی از مدیران دانشگاههای مازندران بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک پدیده عظیم در قرن اخیر اتفاق افتاد و آثار بسیار و با برکتی داشت که یکی از آنها احیاء ارزشهای فراموش شده و تبدیل تهدیدها به فرصتها بود.
وی افزود: دشمن از اول انقلاب تا کنون تمام تلاش خود را می کند تا بین علم و دین فاصله ایجاد نماید و در مسیر قربانی هم گرفته است؛ اما نتوانسته با این اقدامات به خصوص ترور شخصیتهایی مانند شهید مفتح، مانعی در مسیر اهداف اسلام و انقلاب ایجاد کند؛ بلکه این اسوه ها جرقه ای برای جریان بزرگتری شده اند که ما حصل  یکی از آن تحقق وحدت حوزه و دانشگاه است.
مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران تصریح کرد: وحدت حوزه و دانشگاه به معنای ادغام و تلفیق این دو نهاد مقدس نمی باشد؛ بلکه ایجاد تعامل منطقی بین حوزه و دانشگاه که موتور محرک انقلاب هستند و همچنین هم افزائی علمی و بهره مندی ازظرفیتها، منابع انسانی و... یکدیگر در جهت ارتقاء جامعه بشری در بخش مادی و معنوی است.
وی در ادامه گفت: آن چیزی که فاصله بین حوزه و دانشگاه ایجاد می کند، مسئله ساختار، ساختمان، نظام آموزشی و...  نمی باشد؛ بلکه اعمال سلیقه های شخصی، مسائل جناحی، سیاسی کاری و... است که در این خصوص باید این عوامل ایجاد فاصله را برداشته و نسبت به مواردی که ایجاد خلل و گسست در اعتماد بین این دو نهاد می کنند، آسیب شناسی داشته  و بر اساس ملاک های واقعی دین و دنیا بینحوزه و دانشگاه پیوند ایجاد نمائیم؛ که برای رسیدن به این مقصود، باید حوزه و دانشگاه  نسبت به ظرفیتهای یکدیگر شناخت کافی داشته باشند.
حجت الاسلام غفاری اظهار کرد: حوزه و دانشگاه باید نیازهای جامعه را به درستی احصاء نموده و رسالت خود را نسبت به آنها پذیرفته و در جهت تحقق آنها اقدام نموده و در این خصوص از موازی کاری همانند برخی از سازمانهای دیگر خودداری نمایند؛ قطعا اگر نیازهای واقعی کشور به درستی رصد شده و مدیریت علمی بر آن استوار باشد؛ این دو نهاد مقدس، نیروها و سرمایه های خود را در آن بخش ها هزینه خواهند کرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: حوزه و دانشگاه باید در کنار شناخت نیازها، طرح و برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشند تا بتوانند بهتر رسالت خود را نسبت به مردم کشور و جهان ایفاء نمایند.