کد مطلب: 51582 تعداد بازدید: ۱۹۰

برگزاری کارگاه علمی – پژوهشی در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه بندپی بابل

سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۰:۴۰
کارگاه علمی- پژوهشی روش مطالعه در مدرسه علمیه خواهران فاطمیه بندپی بابل برگزار شد.

خانم حبیبی معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران فاطمیه در این کارگاه بیان کرد: اهمیت مطالعه بر هیچ کس پوشیده نیست اما طلاب برای موفقیت بیشتر در امر پژوهش باید با شیوه های مطالعه به خوبی آشنا شده و آن را به  کارگیرند.
وی افزود: روش های مطالعه متفاوت است اما در این کارگاه بهترین و کارآمدترین روش ها ارائه می گردد و هرکس باید بهترین و مفیدترین شیوه متناسب باشرایط خود را به کار گیرد.
معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران فاطمیه خاطر نشان کرد: جهت مطالعه بهتر باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد: اول آنکه مکان مشخصی را برای مطالعه انتخاب کنید( مکانی که در آن تمرکز بهتر داشته باشید). دومین نکته این که در زمان های مشخصی به مطالعه بپردازید و مسأله آخر آن است که عوامل حواس پرتی را شناخته و از خود دور نمایید. همچنین  برنامه ریزی داشته  و  به طور مرتب دوره نموده و از مطالعه سریع و بدون تعمق بپرهیزید.