کد مطلب: 27956 تعداد بازدید: ۱۴۹

مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران:

طلاب و اساتید حوزه علمیه، فرمایشات نوروزی مقام معظم رهبری را به درستی تحلیل و تببین کنند

چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۸:۱۶
طلاب و اساتید حوزه علمیه فرمایشات نوروزی مقام معظم رهبری به خصوص مسئله برجام های چهار گانه را به درستی تحلیل و بررسی نموده و در گام بعدی، مردم جامعه را نسبت به این مسئله آگاه نمایند.

حجت الاسلام علی غفاری مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران در نشست با کارکنان این مدیریت، ضمن آرزوی سالی با برکت و موفقیت برای همه مسلمین جهان، بیان کرد: سه نگرش کلی نسبت به حیات بشری وجود دارد که در یک نگرش، عده ای حیات بشر را صرفا مادی و منحصر در این دنیا می دانند که اندیشه سوسیالیستی و لیبرالیستی زائیده چنین نگرشی است؛ در نگرش دیگر عده ای حیات انسان را تلفیقی از نگرش صرفا مادی نسبت به زیست در این جهان و زیست اخروی را بر اساس عقایدی غیر از اسلام ناب قبول دارند و در نگرش سوم، عده ای حیات بشر را هم نسبت به زیست در این دنیا و هم حیات اخروی بر اساس شریعت مقدس اسلام ناب توحیدی قبول دارند که شیعه اثنی عشری مصداق اتم چنین اندیشه ای می باشد.
وی تاکید کرد: در عصر کنونی استکبار جهانی به همراه صهیونیسم  با تفکر لیبرال و سرمایه داری در جهان در حال جنگ و خونریزی و... است، و برای تامین دنیا و منافع خود همه چیز و همه کس را فدا می کند؛ که تنها در جنگ جهانی دوم ، بیش از  70 میلیون نفر کشته شدند و در حال حاضر نیز هزاران نفر در یمن، سوریه و... بی گناه و تنها  برای تامین اهداف شوم  و دنیایی آمریکا و ایادی آن به قتل می رسند.
وی اعلام کرد: در حال حاضر دشمن در حال اشاعه تفکر و فرهنگ لیبرال مسلمان در داخل کشور است تا به مردم بقبولاند که برای تامین منافع مادی و دنیوی شان، همه چیز حتی معنویات، اخلاقیات و ... را زیر پا گذاشته و چاره تمام مشکلات خود را در برقراری ارتباط و مذاکره با دشمن بدانند؛ که متاسفانه برخی در داخل کشور نیز آگاهانه یا از روی غفلت گرایش به این ایده پیدا کرده و به دنبال این هستند که برای حل مشکلات اقتصادی دربهای مملکت را به روی دشمن باز کرده و به هر نحوی که شده اعتماد دشمن را جلب نمایند، تا از حمایتهای به ظاهر دوستانه آنها بهره مند گردند؛ ولی مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند که به اعتماد و  مذاکره با آمریکا خوشبین نیستند.
حجت الاسلام غفاری در ادامه با اشاره به مذاکرات هسته ای و مسئله برجام گفت: هر چند که تلاش مذاکره کنندگان ایران در مسئله برجام قابل تقدیر است؛ اما با تحلیل موشکافانه در می یابیم که  تلاش و همت بالای جوانان و ملت غیور ایران باعث توسعه خاکریز و سنگرهای دفاع از  خرمشهر و شلمچه و... تا دریای مدیترانه و شاخ آفریقا و قلب آمریکا گردید و عرصه سیاسی بر دشمن تنگ و وجاهت اجتماعی آمریکا در افکار ملل جهان تخریب  و در نهایت بازار و اقتصاد آنها کساد شد؛ لذا مجبور گردیدند برای به دست آوردن بازار و اعتبارات جهانی و همچنین مهار ایران، پای میز مذاکره با ایران بنشیند.
وی اظهار کرد: مذاکرات برجام 1 هر چند که به ظاهر منافعی برای کشور داشت، ولی با نگاه دقیق به آن مشاهده می کنیم که در این تفاهم، بیشتر از این که امتیازی در یافت کنیم، متاسفانه امتیاز به دشمن داده و به خاطر تعهدات خود در این مذاکره فعالیتهای هسته ای ما محدود گردید؛ در حالی که پولهای بلوکه شده ما علنا به ما باز نگشته و تحریمها نه تنها کم نشده بلکه مرتب افزایش می یابد.
مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران با اشاره به توطئه جدید دشمن بیان داشت: عده ای در داخل کشور  تلاش می کنند که در برجام  2،3 ،4 بعد از جلب اعتماد در مذاکرات هسته ای، در برجام 2 مجلس خبرگان و شورای اسلامی را تصاحب نموده و در برجام 3 بازنگری در قانون اساسی و قوانین موضوعه جهت توزیع اختیارات رهبری بین  دیگر قوا و در برجام 4 حذف رهبری را در کشور کلید بزنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: هرچند که این خواب دشمن نیز همانند دیگر توطئه ها، تعبیر نشدنی است و ملت ایران همانند گذشته با هوشیاری و بصیرت کامل در صحنه بوده و نقشه های دشمن را نقش بر آب می کند؛ اما همه آحاد کشور به خصوص طلاب و اساتید حوزه های علمیه باید در گام اول، فرمایشات نوروزی مقام معظم رهبری به خصوص مسئله برجام های چهار گانه را به درستی تحلیل و بررسی نموده و در گام بعدی، مردم جامعه را نسبت به این مسئله آگاه نمایند.