کد مطلب: 21911 تعداد بازدید: ۴۹۱

برگزاری اولین جلسه کمیسیون تخصصی پایان نامه فقه اصول در مدیریت حوزه علمیه خواهران مازندران

پنجشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۰۵:۲۸
خانم فاطمه اردشیری معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران مازندران بیان داشت: اولین جلسه کمیسیون تخصصی پایان نامه فقه اصول، جهت بررسی طرحهای تفصیلی طلاب و رزومه اساتید راهنما و مشاور سطح 3 حوزه علمیه خواهران مازندران برگزار گردید.
وی افزود: در این جلسه 7 طرح تفصیلی در رشته های فقه و اصول تصویب و یک موضوع پایان نامه با عنوان "تحلیل مبانی مصرف کالاهای داخلی از منظر فقه امامیه" مورد بررسی قرار گرفت. همچنین رزومه اساتید مشاور و راهنمای مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی حوزوی خواهران مازندران بررسی و تصویب گردید.