کد مطلب: 21423 تعداد بازدید: ۴۳۰

رئیس کارگروه فرهنگی سیاسی بسیج اقشار مازندران :

طلاب حوزه های علمیه خواهران باید به مقابله با جنگ نرم دشمن بپردازند

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۰۸:۵۶
دکتر احمدی رئیس کارگروه فرهنگی سیاسی  بسیج اقشار مازندران در د,ومین مایش طلیعه حضور حوزه علمیه خواهرن مازندران،  با اشاره به برکات انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: وقوع انقلاب اسلامی نظام بین المللی شرق و غرب را شکافت و نظریه نوین نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی را به وجود آورد.
وی با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی با ظلم ستیزی و استکبار ستیزی که در نظام بین الملل نقش بسته بود، مبارزه کرد گفت: بعد از وقوع انقلاب اسلامی دنیا درصدد ضربه زدن به نظام اسلامی بر آمد و در این زمینه از هیچ توطئه ای کوتاه نیامد و امروز که دشمن از طریق جنگ  سخت نتوانسته به اهداف خود برسد دست به دامن جنگ نرم و فرهنگی شده است .
وی تصریح کرد: مهترین هدف جنگ نرم تغییر باورها ، الگو ، مرجعیت دینی و خانواده از طریق ابزار ها است.
رئیس کارگروه فرهنگی سیاسی  بسیج اقشار مازندران اظهار داشت: آماج جنگ نرم به مردم کشورها محدد نمی شود، بلکه دولت مردان و نخبگان را نیز مورد هدف خود قرار داده لذا باید همه هوشیار بوده و با مسائل مختلف با بصیرت برخورد نماییم.
وی با اشاره به ابزار جنگ نرم اظهار داشت: شبکه های مجازی، فضای اینترنت، رسانه ها، عرصه هنر، دیپلماسی و سازمان های مردم نهاد از جمله ابزاهای جنگ نرم بوده و باید ما هم از این طریق نسبت به مقابله آنها بپردازیم.
احمدی در پایان خاطر نشان  کرد: امروز باید طلاب حوزه علمیه خواهران به عنوان مبلغان دینی و پاسدار ارزش های اسلامی با  ابزارها و شبکه های اجتماعی آشنا گردیده  و خود را به این ابزار مجهز نموده و به مقابله به جنگ نرم دشمن پرداخته و شبهات مطرح شده در این فضاها را پاسخ دهند.