کد مطلب: 15705 تعداد بازدید: ۸۹۵

زنان نقش مهم و کلیدی در حفظ اقتدار مردان دارند

یکشنبه ۷ دى ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۰:۲۴
زنان نقش مهم و کلیدی در حفظ اقتدار مردان دارند
به منظور ارتقای سطح کیفی خانواده ها، همایش خانواده، به صورت مشترک بین مدرسه علمیه الزهرا(س) بابل سطح2 و مؤسسه آموزش عالی الزهرا(س) بابل سطح3 با شرکت اساتید و جمع کثیری از طلاب و خانواده های آنها برگزار گردید.
 دکتر جبشی استاد دانشگاه و روانشناس در این مراسم بیان داشت: هر یک از زن و مرد دارای خصوصیاتی می باشند که اگر در جایگاه خود قرار بگیرند موجب آرامش و قوام خانواده و رسیدن به کمال برای زوجین خواهند بود.
وی افزود: یکی از خصوصیات بارز در آقایان، اقتدار طلبی است. البته اقتدار، به معنای استحکام، مأمن، ستون و تکیه گاه برای همسر، مراد است نه غیر آن، که بهره مندی از اقتدار با سلطه طلبی اشتباه شده است.
وی گفت: طبق فرموده نبی مکرم اسلام(صل الله علیه و آله)، مغضوب پرودگار است حاکمی که رعایا از مراجعه به او بیم داشته باشند و مغضوب تر از او مردی است که زن و فرزندانش از حضور او بیم داشته باشند.
دکتر حبشی تصریح کرد: مرد مقتدر دارای دو نشانه سلبی است؛ اول این که به هیچ وجه اهل فرمان و دستور نیست. دوم اهل تهدید و فشار نیست. با این اوصاف زن عاشق اقتدار مرد است و از خدمت به مرد لذت می برد.
وی خاطر نشان کرد: زنان نقش مهم و کلیدی در حفظ اقتدار مردان دارند و با برخوردهایی مانند: جدل ، قهر ، گریه و پرخاش باعث شکسته شدن اقتدار مردان و در نتیجه باعث سست شدن بنیان خانواده و... خواهند شد.به منظور ارتقای سطح کیفی خانواده ها، همایش خانواده، به صورت مشترک بین مدرسه علمیه الزهرا(س) بابل سطح2 و مؤسسه آموزش عالی الزهرا(س) بابل سطح3 با شرکت اساتید و جمع کثیری از طلاب و خانواده های آنها برگزار گردید.
 دکتر جبشی استاد دانشگاه و روانشناس در این مراسم بیان داشت: هر یک از زن و مرد دارای خصوصیاتی می باشند که اگر در جایگاه خود قرار بگیرند موجب آرامش و قوام خانواده و رسیدن به کمال برای زوجین خواهند بود.
وی افزود: یکی از خصوصیات بارز در آقایان، اقتدار طلبی است. البته اقتدار، به معنای استحکام، مأمن، ستون و تکیه گاه برای همسر، مراد است نه غیر آن، که بهره مندی از اقتدار با سلطه طلبی اشتباه شده است.
وی گفت: طبق فرموده نبی مکرم اسلام(صل الله علیه و آله)، مغضوب پرودگار است حاکمی که رعایا از مراجعه به او بیم داشته باشند و مغضوب تر از او مردی است که زن و فرزندانش از حضور او بیم داشته باشند.
دکتر حبشی تصریح کرد: مرد مقتدر دارای دو نشانه سلبی است؛ اول این که به هیچ وجه اهل فرمان و دستور نیست. دوم اهل تهدید و فشار نیست. با این اوصاف زن عاشق اقتدار مرد است و از خدمت به مرد لذت می برد.
وی خاطر نشان کرد: زنان نقش مهم و کلیدی در حفظ اقتدار مردان دارند و با برخوردهایی مانند: جدل ، قهر ، گریه و پرخاش باعث شکسته شدن اقتدار مردان و در نتیجه باعث سست شدن بنیان خانواده و... خواهند شد.به منظور ارتقای سطح کیفی خانواده ها، همایش خانواده، به صورت مشترک بین مدرسه علمیه الزهرا(س) بابل سطح2 و مؤسسه آموزش عالی الزهرا(س) بابل سطح3 با شرکت اساتید و جمع کثیری از طلاب و خانواده های آنها برگزار گردید.
 دکتر جبشی استاد دانشگاه و روانشناس در این مراسم بیان داشت: هر یک از زن و مرد دارای خصوصیاتی می باشند که اگر در جایگاه خود قرار بگیرند موجب آرامش و قوام خانواده و رسیدن به کمال برای زوجین خواهند بود.
وی افزود: یکی از خصوصیات بارز در آقایان، اقتدار طلبی است. البته اقتدار، به معنای استحکام، مأمن، ستون و تکیه گاه برای همسر، مراد است نه غیر آن، که بهره مندی از اقتدار با سلطه طلبی اشتباه شده است.
وی گفت: طبق فرموده نبی مکرم اسلام(صل الله علیه و آله)، مغضوب پرودگار است حاکمی که رعایا از مراجعه به او بیم داشته باشند و مغضوب تر از او مردی است که زن و فرزندانش از حضور او بیم داشته باشند.
دکتر حبشی تصریح کرد: مرد مقتدر دارای دو نشانه سلبی است؛ اول این که به هیچ وجه اهل فرمان و دستور نیست. دوم اهل تهدید و فشار نیست. با این اوصاف زن عاشق اقتدار مرد است و از خدمت به مرد لذت می برد.
وی خاطر نشان کرد: زنان نقش مهم و کلیدی در حفظ اقتدار مردان دارند و با برخوردهایی مانند: جدل ، قهر ، گریه و پرخاش باعث شکسته شدن اقتدار مردان و در نتیجه باعث سست شدن بنیان خانواده و... خواهند شد.