کد مطلب: 125719 تعداد بازدید: ۲۲

دبیر کانون دانش آموختگان رهپویان کوثر مدرسه علمیه خواهران امام حسین(علیه السلام) چالوس:

دوره تربیت مربی پیشگیری از اعتیاد در چالوس برگزار شد

دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۱۳:۴۰
دبیر کانون دانش آموختگان رهپویان کوثر مدرسه علمیه خواهران امام حسین(علیه السلام) چالوس گفت: این دوره ، با هدف تربیت مربی جهت کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد، آگاهی بخشی خانواده ها نسبت به اعتیاد و ارائه راه کارها و نحوه پیشگیری از این معضل خانمان سوز در بین خانواده ها برگزار شد.

زهرا منصوری راد، دبیر کانون دانش آموختگان رهپویان کوثر مدرسه علمیه خواهران امام حسین(علیه السلام) چالوس ، از برگزاری دوره تربیت مربی پیشگیری از اعتیاد خبر داد و بیان کرد: با توجه به آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد در جامعه به ویژه در خانواده ها، این طرح برای اولین بار به صورت استانی طی مدت ۴ روز در دو مرحله مقدماتی و تخصصی در شهرستان بابل با هدف تربیت مربی، برای کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد، آگاهی بخشی خانواده ها نسبت به آن و ارائه راه کارها و نحوه پیشگیری از این معضل برگزار شد.
وی اظهار کرد: طی این دوره، ۳۴ نفر از دانش آموختگان مدارس علمیه خواهران مازندران در حال آموزش هستند و پس از طی مراحل مقدماتی و تخصصی، در مدارس، پایگاه های بسیج، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی شروع به فعالیت آموزشی خواهند کرد.
دبیر کانون دانش آموختگان افزود: در اولین جلسه دوره، رمضان علی گلچوبی، معاون اداره کل بهزیستی استان مازندران به بیان مفاهیم آسیب اجتماعی، استراتژی های پیشگیری، مهارت های خود آگاهی و اعتماد به نفس پرداخت، و در دومین روز سید مختاری از اساتید ستاد پیشگیری از اعتیاد مازندران، به معرفی انواع مواد مخدر، باورها و نگرش های غلط در مورد اعتیاد و مهارت های فرزندپروری پرداخت.
وی ادامه داد: در سومین جلسه محمودرضا هاشم ورزی، از اساتید ستاد پیشگیری از اعتیاد استان مازندران، ماهیت سیستم اعتیاد، اصول شانزده گانه پیشگیری از اعتیاد، روند های تاثیرگذار برآینده مواد مخدر و مهارت های همدلی را بیان کرد و در آخرین روز از این کارگاه، عارف کشیری از اساتید ستاد پیشگیری از اعتیاد استان مازندران به ارائه بحث پرداخت.