کد مطلب: 12315 تعداد بازدید: ۳۵۰

برگزاری اولین دوره آموزش عکاسی طلاب مدارس علمیه خواهران مازندران

یکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۵۰:۰۶
برگزاری اولین دوره آموزش عکاسی طلاب مدارس علمیه خواهران مازندران
افتتاحیه اولین دوره آموزش عکاسی طلاب مدارس علمیه  خواهران مازندران با حضور آقای دلشادی مدیر حوزه هنری مازندران، آقای معصومی معاون  فرهنگی حوزه هنری و برخی از معاونین این سازمان و همچنین خانم قصاب ساروی معاون فرهنگی منطقه پنج و بیش از 60 نفر از طلاب استان مازندران در حوزه هنری برگزار گردید.
آقای دلشادی مدیر حوزه هنری ضمن ابراز خرسندی از برگزاری نشست حوزه هنری با حوزه های علمیه خواهران و تعامل با این مرکز مذهبی به بررسی جایگاه هنر در قرآن پرداخت بیان داشت: با توجه به این که یکی از رسالتهای اصلی حوزه های علمیه بحث تبلیغ می باشد قطعا به کارگیری جلوه های هنری به خصوص ابزار هنری موجب جذابیت و تاثیر بیشتر تبلیغ در مخاطبین خواهد گردید.
وی افزود: متاسفانه شاهد حضور آثار غیر متعهد و غیرارزشی در حوزه هنری، صدا و سیما، سینما و... می باشیم که این امر به دلیل عدم استقبال افراد مذهبی به خصوص طلاب از مقوله هنر و حضور کمرنگ آنها در این عرصه می باشد.
وی تصریح کرد: با توجه به این که یکی از اقدامات حوزه هنری برگزاری نشستهای تحلیلی و اندیشه ای به خصوص در زمینه هایی که مورد توجه مقام معظم رهبری است  می باشد لذا شایسته است طلاب در این زمینه با حضور پر رنگ و مفید خود بر غنای این جلسات بیافزایند.
مدیر حوزه هنری خاطر نشان کرد: برای هر نوع تعامل با حوزه علمیه خواهران چه در برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای طلاب و چه در اختیار قرار دادن سالن آمفی تئاتر برای برگزاری شب شعر، کلاسهای قرآنی، نشستهای نقد و تحلیل و... حوزویان  آمادگی کامل دارد.
افتتاحیه اولین دوره آموزش عکاسی طلاب مدارس علمیه  خواهران مازندران با حضور آقای دلشادی مدیر حوزه هنری مازندران، آقای معصومی معاون  فرهنگی حوزه هنری و برخی از معاونین این سازمان و همچنین خانم قصاب ساروی معاون فرهنگی منطقه پنج و بیش از 60 نفر از طلاب استان مازندران در حوزه هنری برگزار گردید.
آقای دلشادی مدیر حوزه هنری ضمن ابراز خرسندی از برگزاری نشست حوزه هنری با حوزه های علمیه خواهران و تعامل با این مرکز مذهبی به بررسی جایگاه هنر در قرآن پرداخت بیان داشت: با توجه به این که یکی از رسالتهای اصلی حوزه های علمیه بحث تبلیغ می باشد قطعا به کارگیری جلوه های هنری به خصوص ابزار هنری موجب جذابیت و تاثیر بیشتر تبلیغ در مخاطبین خواهد گردید.
وی افزود: متاسفانه شاهد حضور آثار غیر متعهد و غیرارزشی در حوزه هنری، صدا و سیما، سینما و... می باشیم که این امر به دلیل عدم استقبال افراد مذهبی به خصوص طلاب از مقوله هنر و حضور کمرنگ آنها در این عرصه می باشد.
وی تصریح کرد: با توجه به این که یکی از اقدامات حوزه هنری برگزاری نشستهای تحلیلی و اندیشه ای به خصوص در زمینه هایی که مورد توجه مقام معظم رهبری است  می باشد لذا شایسته است طلاب در این زمینه با حضور پر رنگ و مفید خود بر غنای این جلسات بیافزایند.
مدیر حوزه هنری خاطر نشان کرد: برای هر نوع تعامل با حوزه علمیه خواهران چه در برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای طلاب و چه در اختیار قرار دادن سالن آمفی تئاتر برای برگزاری شب شعر، کلاسهای قرآنی، نشستهای نقد و تحلیل و... حوزویان  آمادگی کامل دارد.
افتتاحیه اولین دوره آموزش عکاسی طلاب مدارس علمیه  خواهران مازندران با حضور آقای دلشادی مدیر حوزه هنری مازندران، آقای معصومی معاون  فرهنگی حوزه هنری و برخی از معاونین این سازمان و همچنین خانم قصاب ساروی معاون فرهنگی منطقه پنج و بیش از 60 نفر از طلاب استان مازندران در حوزه هنری برگزار گردید.
آقای دلشادی مدیر حوزه هنری ضمن ابراز خرسندی از برگزاری نشست حوزه هنری با حوزه های علمیه خواهران و تعامل با این مرکز مذهبی به بررسی جایگاه هنر در قرآن پرداخت بیان داشت: با توجه به این که یکی از رسالتهای اصلی حوزه های علمیه بحث تبلیغ می باشد قطعا به کارگیری جلوه های هنری به خصوص ابزار هنری موجب جذابیت و تاثیر بیشتر تبلیغ در مخاطبین خواهد گردید.
وی افزود: متاسفانه شاهد حضور آثار غیر متعهد و غیرارزشی در حوزه هنری، صدا و سیما، سینما و... می باشیم که این امر به دلیل عدم استقبال افراد مذهبی به خصوص طلاب از مقوله هنر و حضور کمرنگ آنها در این عرصه می باشد.
وی تصریح کرد: با توجه به این که یکی از اقدامات حوزه هنری برگزاری نشستهای تحلیلی و اندیشه ای به خصوص در زمینه هایی که مورد توجه مقام معظم رهبری است  می باشد لذا شایسته است طلاب در این زمینه با حضور پر رنگ و مفید خود بر غنای این جلسات بیافزایند.
مدیر حوزه هنری خاطر نشان کرد: برای هر نوع تعامل با حوزه علمیه خواهران چه در برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای طلاب و چه در اختیار قرار دادن سالن آمفی تئاتر برای برگزاری شب شعر، کلاسهای قرآنی، نشستهای نقد و تحلیل و... حوزویان  آمادگی کامل دارد.