برگزاری مصاحبه داوطلبان سطح 2 حوزه علمیه خواهران مازندران

پنجشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۴۴:۲۶

مصاحبه داوطلبان سطح 2 حوزه علمیه خواهران مازندران در حال برگزاری است