کد مطلب: 33325 تعداد بازدید: ۱۰

مدرسه علميه عالی تخصصی حضرت خدیجه بابل

چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

مدرسه علمیه  عالی تخصصی حضرت خدیجه(س) بابل در مقطع سطح  چهار(دکتری)

 مدیریت: سرکار خانم فاطمه پورمهدی

آدرس: بابل-خ مدرس‌، خ هجدهم، ک شهید رسولی24 (ضرابپوری)

شماره تلفن:32327096

رشته: تفسیر تطبیقی - فقه خانواده