کد مطلب: 33324 تعداد بازدید: ۷

موسسه آموزش عالی الزهرا بابل

چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

موسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا(س) بابل در مقطع سطح سه(کارشناسی ارشد)

 مدیریت:سرکار خانم فاطمه روحانی راد

آدرس: بابل-خ مدرس‌، خ هجدهم، ک شهید رسولی24 (ضرابپوری)

شماره تلفن:32311019

رشته: فقه و اصول -تفسیر و علوم قرآنی