کد مطلب: 33053 تعداد بازدید: ۴۰

همايش هاي ملی، استاني، مشاركتي

دوشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۱

همايش هاي ملی، استاني، مشاركتي

1. همایش ملی سیره شناسی آیت الله مصباح یزدی (رضوان الله علیه) درمطالعات قرآنی، تربیتی، سیاسی

2. همایش ملی بررسی شخصیت علمی، عرفانی علامه ذوالفنون حسن زاده آملی (ره)