کد مطلب: 18368 تعداد بازدید: ۲۵۹۶

مدیریت حوزه علمیه خواهران مازندران

چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵

تحصيلات ديني خواهران در مازندران تا پيش از پيروزي انقلاب، توسط علما و برخي از بانوان عالمه استان به صورت سنتي و در قالب مكتب خانه هايي با عنوان عصمتيه، فاطميه و ... صورت مي گرفت.
بعد از انقلاب، اولين مدرسه علميه خواهران مازندران در سال 1360 با عنوان حوزه علميه شهيد مطهري در تنكابن تاسيس گرديد. همچنين تا قبل از تاسيس مركز مديريت حوزه علميه خواهران كشور در سال 1375، 8 مدرسه علميه خواهران ديگر در مازندران راه اندازي گرديد.
از سال1386، با تاسيس مدیریت منطقه پنج حوزه هاي علمیه خواهران، مدارس علميه خواهران استان هاي مازندران و گلستان تحت پوشش اين مديريت قرار گرفتند.
 در سال 1393 با توجه به مصوبه شوراي سياست گذاري حوزه هاي علميه خواهران، مديريت حوزه علميه خواهران مازندران از استان گلستان منفك گرديد؛ و در حال حاضر مديريت حوزه علميه خواهران مازندران داراي 21 واحد آموزشي تربيتي در 14 شهرستان مي باشد كه 17 مدرسه علميه در مقطع سطح2، يك مركز آموزش عالی حوزوی و سه مركز تخصصی حوزوي در رشته هاي فقه و اصول، تفسير و علوم قرآني و كلام اسلامي با بيش از 4 هزار طلبه در حال تحصيل و فارغ التحصيل فعاليت دارند.